ADO sosial mediada:

ADO Kids! Drama Club Registration


Sizin uşağınız səhnədə çıxış etməyi, rəqs etməyi və oxumağı sevir? ADO Kids! Drama Club incəsənətdə özünü tapmaq üçün düzgün yerdir! ADO Theatre – Collective uşaqların istedadlarını aşkarlamaq və dünyaya göstərmək üçün öz yeni proyektini elan edir - ADO Kids! Drama Club. Uşaqlar, sizinlə tanış olub, bacarıqlarınızı inkişaf etdirməyə hazırıq! Kreativ olmaq üçün, şənlənmək üçün, teatrın nə olduğunu öyrənmək üçün 8 – 12 yaş arası uşaqlar ADO Kids! Drama Club-a qatılmağa dəvətlidirlər. Onlar səhnədə çıxış etməyi öyrənəcək və kursun yekununda maraqlı bir performans yaradacaqlar!  ADO Kids!`in instruktoru: Fransız aktrisa və rejissor Elsa Furtado  Davamiyyət: İki ay ərzində, həftədə iki dəfə (ikinci gün (II) saat 17:00-19:00, altıncı (VI) gün 12:00-14:00)  Başlanğıc tarixi: 14 Oktyabr, 2017  İştirak haqqı: 250 AZN (bütün kurs üçün)  Yer: ADO Theatre – Collective, 245 Mirzağa Əliyev küçəsi  Dil: İngilis dili (instruktor azərbaycan və rus dillərində danışır, lakin kurs İngilis dilində keçiriləcək)  Suallarınız var? Və ya qeydiyyatdan keçmək istəyirsiz? Zəng vurun: +994-51-390-96-28; +994-55-989-22-75  WhatsApp: +995-55-523-86-88; +994-55-989-22-75 Yerlər məhduddur, qeydiyyatdan bu gün keçin! İnstruktor Elsa Furtado haqqında: Fransanın Bordo şəhərində dünyaya gələn Elsa FURTADO teatrla 10 yaşından məşğul olmağa başlamışdı. O professional teatrı Parisdə “Claude Mathieu: Actor’s Art and Technics Dramatik Incəsənət Məktəbində” və həmçinin Moskvada məhşur Rusiya aktyoru və rejissoru Aleksandr Kalyagin tərəfindən aparılan STD Beynəlxalq Dram Məktəbində oxuyub. Moskvada o həmçinin seminar və proyektlərdə, Lev Dodinin seminarı və Moskva Dövlət Marionet Teatrının direktoru Boris Konstantinov tərəfindən qurulmuş “From that side: Gogol” marionet performansı içində olmaqla, iştirak etmişdir. Parisdə müxtəlif teatr kompaniyaları üçün aktrisa və səhnə direktoru işləyərkən, Elsa həmçinin uşaqlar və yeniyetmələr üçün kurslar aparırdı, içində klounluq kursu olmaqla. O Rusiya teatr kompaniyaları ilə və mədəniyyət aktyorları ilə birlikdə müxtəlif proyektlər irəli sürmüşdü. O klassik, müasir və uşaq tamaşalarında iştirak edib, içində “The Wizard of Oz”; Eugène Labiche tərəfindən Avignon 2010 Festivalında “Le Misanthrope et l’Auvergnat”; the Bernard-Marie Koltès-in tamaşaları “Sallinger” və “Roberto Zucco”; Nikolaï Kolyada tərəfindən “The Keys of the City of Lörrach” və “The Nevus”; Alessandro Baricco-nun “Novecento: Pianist”. Teatrdan başqa, Elsa həmçinin radio proyektlərdə işləmiş, radio tamaşalarda, radio səsyazmalarında iştirak etmişdir. Bir sıra qısametrajlı film və Fransız televiziyası üçün TV serial epizodlarında rol almışdır. Axır bir neçə il Elsa Bakıda yaşayır, mədəniyyət sahəsində işləyib, eyni zamanda öz incəsənət karyerasını yerli teatrda davam etdirir. O iki il ərzində Fransız İnstitutunda və Fransız səfirliyində mədəniyyət missiyası və PR əlaqələrinin məsul şəxsi idi. Bundan başqa, o Azərbaycanda hər il keçirilən Avropa Birliyi Deleqasiyasının “EuroVillage” adlı mədəni tədbiri çərçivəsində menecer olmuşdur. 2015-ci ildən o ADO Theatre – Collective –in mədəni və art proyektlərində və çoxsaylı performanslarında aktrisa və səhnə rejissoru kimi iştirak etmişdir. Elsa Sorbonn Universitetində Slavyan tədqiqatları bölməsində tərcüməçi (Rus-Fransız, Fransız-Rus) və nəşriyyat işi ixtisası üzrə oxuyub. O Rus, İngilis və Azərbaycan dillərində danışır. *** Your child likes performing, dancing and singing? ADO Kids! Drama Club is the right place for all things artistic! ADO Theatre-Collective announces its new project to help children discover or rediscover their talents, ADO Kids! Drama Club. Kids, we can’t wait to meet you and see what you are capable of! Kids 8 to 12 years old are invited to come and join ADO Kids! Drama Club for fun, to be creative, and to discover what theatre is all about. Kids will acquire acting skills and create together a cool theatrical performance!  ADO Kids! Drama Club instructor: French actress and stage director Elsa Furtado  Duration: for two months meeting twice a week on Tuesdays between 5 pm-7 pm and Saturdays between 12 pm-2 pm  Starting date: October 14th, 2017  Participation fee: 250 AZN for the entire course  Location: ADO Theatre-Collective, 245 MirzagaAliyev Street  Language: English (instructor speaks Azerbaijani and Russian also, but course will be taught in English)  Questions or want to sign up? Please call: +994-51-390-96-28; +994-55-989-22-75  Or WhatsApp: +995-55-523-86-88; +994-55-989-22-75 Places are limited, so sign-up today! About Instructor Elsa Furtado: Born in Bordeaux, France, Elsa FURTADO began practicing theatre at the age of 10 years old. She studied professional acting at the Dramatic Art School “Claude Mathieu: Actor’s Art and Technics” in Paris and also in Moscow at the STD International Dramatic School led by the famous Russian actor and director Alexandre Kalyagin. In Moscow she also participated in workshops and projects,including the workshops of Lev Dodin and in the puppets performance “From that side: Gogol” directed by the great stage director Boris Konstantinov, director of the Moscow State Puppet Theatre. While working as an actress and stage director for different theatre companies in Paris, Elsa also led courses for children and teenagers, including courses on clowning. She developed several projects collaborating with Russian theatre companies and cultural actors. She played in classic, contemporary, and children’s plays, including: “The Wizard of Oz”; “Le Misanthrope et l’Auvergnat” by EugèneLabiche at the Avignon Festival 2010; the Bernard-Marie Koltès’ plays “Sallinger” and “Roberto Zucco”; in “The Keys of the City of Lörrach” and “The Nevus” by NikolaïKolyada; “Novecento: Pianist” by Alessandro Baricco. Besides acting, Elsa also worked on radio projects and participated in radio plays, radio recordings, and was in a number of short movies and TV serial episodes for French TV. Elsa has lived in Baku for the last few years, both working in the cultural sphere as well as continuing her artistic career in local theater. She was in charge of the cultural mission and PR communications for two years at the French Institute and the French Embassy in Baku and also worked as an event manager at the European Union Delegation to Azerbaijan in the framework of the annual cultural event “EuroVillage.” Since 2015, she has participated in ADO Theatre – Collective’s cultural and artistic projects and in numerous ADO Theatre performances as an actress and also as a stage director. Elsa studied translation (Russian-French/ French-Russian) and the publishing business in the department of Slavic studies in the Sorbonne University, Paris and speaks Russian, English and Azerbaijani. *** Ваш ребенок любит выступать на сцене, петь и танцевать? ADOKids! Театральный клуб – отличное место, чтобы проявить себя в искусстве! ADOTheatre-Collective начинает новый проект, чтобы помочь детям раскрыться и показать миру свои таланты. ADOKids! Театральный клуб с нетерпением ждет с вами встречи, друзья! В наш театральный клуб мы приглашаем детей от 8 до 12 лет. Вы узнаете, что такое театр, мы будем учиться, играть, творить и веселиться! Используя полученные навыки актерского мастерства, в завершение нашей работы мы сможем вместе создать уникальный спектакль.  ADO Kids! Театральный клуб ведет французская актриса и режиссер Эльза Фуртадо  Продолжительность занятий: на протяжении двух месяцев мы будем встречаться два раза в неделю – по вторникам с 17.00 до 19.00 и по субботам с 12.00 до 14.00  Начало занятий: 14 октября 2017 г.  Стоимость участия: 250 манат за весь курс  Место проведения: Театр ADOTheatre-Collective, улица Мирзага Алиева, 245  Занятия проводятся на английском языке (преподаватель владеет также французским, русским и азербайджанскими языками)  Узнать подробную информацию и записаться в клуб можно по телефонам: +994-51-390-96-28; +994-55-989-22-75  Или отправьте нам сообщение в WhatsApp: +995-55-523-86-88; +994-55-989-22-75 Количество мест ограничено! Об Эльзе Фуртадо: Эльза ФУРТАДО родилась в Бордо (Франция) и начала заниматься театром в возрасте 10 лет. Театральное образование получила в DramaticArtSchool “ClaudeMathieu: Actor’sArtandTechnics” в Париже и в международной театральной школе Союза театральных деятелей РФ (художественный руководитель Александр Калягин). В России участвовала в различных спектаклях и проектах, включая семинар Льва Додина, а также кукольный спектакль «По ту сторону. Гоголь» в постановке главного режиссера московского Государственного академического центрального театра кукол им. Образцова Бориса Константинова. Работая в Париже в качестве актрисы и режиссера в различных театральных проектах, Эльза также вела курсы актерского мастерства для детей и подростков, включая школу клоунов. Занималась проектами сотрудничества французских театров с российскими театрами и актерами. Принимала участие во многих спектаклях в качестве актрисы и режиссера, как классических, так и современных, включая спектакли для детей («Волшебник страны Оз», «Мизантроп и овернец» по пьесе ЭженаЛабиша, который также был показан на фестивале в Авиньоне в 2010 г., «Роберто Зукко» и «Сэлинджер» по пьесам Бернар-Мари Кольтеса, «Ключи от Лёрраха» и «Родимое пятно» по пьесам Николая Коляды; «Новеченто: Пианист» по пьесе Алессандро Барикко и других). Помимо театральной деятельности, Эльза Фуртадо участвовала в проектах на радио, снималась в короткометражных фильмах и сериалах на французском телевидении. Вот уже несколько лет Эльза Фуртадо живет в Баку, занимаясь проектами в сфере культуры. На протяжении двух лет она отвечала за культурную миссию и PR-коммуникации во Французском институте и посольстве Франции в Баку, а также работала менеджером мероприятий в Представительстве Европейского Союза в Азербайджане в рамках ежегодного культурного мероприятия «EuroVillage». С 2015 года Эльза Фуртадо участвует в культурных и художественных проектах театра ADOTheatre-Collective, а также в спектаклях и перформансах театра в качестве актрисы и режиссера. Эльза Фуртадо также изучала перевод и издательское дело на факультете славистики Парижского университета Сорбонна, владеет английским, русским и азербайджанским языками.


İstəyirsən bütün məlumatlar özü sənə gəlsin?