ADO sosial mediada:

Dimitar Uzunov Bakıya gəlir - ADO`da ustad dərsi olacaq


Pyes hazırlanması və təqdimatı üzrə master-klass: Tarix: 7-12 fevral 2018 Davamiyyət: 5 gün x 4 saat (ümumilikdə 20 saat) İştirakçılar: sayı məhdud Yer: ADO məkanı Əziz dostlar, Biz 2018-ci ili rejissor, aktyor, quruluşçu, Paris teatral kompaniyası olan “Famille Mundi” nin bədii rəhbəri olan Dimitar Uzunovun unikal teatral master-klassından başlayırıq. Seminar sizə müasir teatral quruluşun incəliklərini öyrənməyə imkan yaradacaq. Seminardan bir həftə öncə iştirakçılar verilmiş mövzu üzərində qısa bir səhnə (monoloq və ya dialoq) yazmaq və həmin ideyaya uyğun dokumental material (bu məqalə, foto, filmdən, romandan, rəsmdən, mahnı və ya melodiyadan hissəcik ola bilər) tapmaq tapşırığı alacaqlar. Seminar müddətində iştirakçılar müasir teatral qrup pyesinin yaradılışını öyrənəcəklər. Master-klassın axırında yekun performans təqdim olunacaq. Təqdimatın isə daha geniş məkanda baş tutacağı gözlənilir. Dimitar Uzunov haqda: Paris teatral kompaniyası olan “Famille Mundi”nin, 2008-ci ildə binövrəsi qoyulan məqamdan, QURULUŞÇUSU və BƏDİİ RƏHBƏRİ:www.famillemundi.com Arte Urbana (Sofiya, Bolqarıstan) kollektivi və ssenari yaradılışı üzrə Yay düşərgəsinin (Bolqarıstan) QURULUŞÇUSU və BƏDİİ DİREKTORU: http://sumscriptwritingcamp.weebly.com/ Sofiyada “Teatr və elm” platformasının və Sofiyada JTP teatral mərkəzinin təsisçisi (www.jetpropulsiontheatre.org/) Təhsili: 2008 - 2010 Teatral araşdırmalar üzrə Magistr Dərəcəsi – Paris Universiteti, Sarbona Universiteti 2007 - 2008 Aktyorluq sənəti, rejissorluq və teatr rəhbərliyi – Bruklin kolleci (Nyu-Yorkun Şəhər universiteti), Nyu-York, ABŞ (MICEFA proqramı) 2004 - 2007 İncəsənət Bakalavrı (baş teatr) – Paris Universiteti, Sarbona Universiteti Kino. 2012 “Gülən adam”, rejissor Jan-Pyer Ameris, Jerar Depardye ilə, Fansa. 2014 “Lyusi”, rejissor Lyuk Besson, ABŞ/ Fransa. Aktyor: personal üzrə alman mütəxəssisi. “Toni Dayı”, “Üç Gicbəsər” və “Gizli Xidmət” (“Ən yaxşı rejissor” – Berlin müstəqil kinofestivalı 2015, “Bürünc əl” – Meksika beynəlxalq kinofestivalı), rejissor Mina Milyeva və Vesela Kazakova, Birləşmiş Krallıq/ Bolqarıstan. Filmin Paris hissəsinin istehsalat direktoru və kameramanı. Master-klassda istifadə ediləcək dillər: ingilis/rus. Azərbaycan dilinə tərcüməni də təşkil etməyə çalışacağıq. İştirak haqqı: 70 AZN Ətraflı məlumat üçün: 050 394 48 64 *** ‘How to Create and Play aGood Story’ workshop. Dates: 7-12 February, 2018 Duration: 5 days x 4 hours (20h total) Participants: number of participants are limited Venue: ADO Theatre-Collective Dear Friends, We are starting 2018 with a unique theatre workshop opportunity with founder and artistic director of Paris-based “Famille Mundi” theatre company, Dimitar Uzunov. The workshop focuses on doing contemporary theatre work. The participants will be given a task one week before the workshop to write some short scene (monologue or dialogue) on the given theme and to find some related documentary material (i.e. an article, picture, excerpt from a film, novel, drawing, song, melody, etc.). The participants will learn how to do a collaborative contemporary theatre piece. At the end of the workshop, there will be a performance of the results of the workshop. - About Dimitar Uzunov • FOUNDER AND ARTISTIC DIRECTOR оf Paris-based “Famille Mundi” theatre company since its foundation in 2008 (www.famillemundi.com) • CO-FOUNDER AND CO-DIRECTOR оf “Arte Urbana Collectif” (Sofia, Bulgaria) : http://www.arteurbanacollectif.com/ and of “Summer Scriptwriting Camp” (Bulgaria): http://sumscriptwritingcamp.weebly.com/ • FOUNDER of “Theatre & Science” platform in Sofia and of JTP theatre hub in Sofia (www.jetpropulsiontheatre.org) - Education 2008-2010 MA in Theatre Studies – Paris 8 Sorbonne University 2007-2008 Acting, Directing, Theatre Management – Brooklyn College (City University of New York), New York, USA (MICEFA program) 2004-2007 BA in Performing Arts (theatre major) – Paris 8 Sorbonne University - Cinema • 2012 ‘The Man Who Laughs’, directed by Jean-Pierre Améris with Gerard Depardieu, France. Postsynchronisation • 2014 ‘Lucy’, directed by Luc Besson, USA/France, аctor: German Custom Officer. ‘Uncle Tony, Three Fools and the Secret Service, directed by Mina Mileva & Vesela Kazakova, UK/Bulgaria (Best director Award - Berlin independent film festival 2015; Bronze Palm Award – Mexico International Film Festival), director of production and cameraman for Paris section of the movie. Language of the workshop: English/Russian Participation fee: 70 AZN For detailed information: 050 394 48 64 *** Мастер-класс по созданию и представлению пьесы Даты проведения: 7-12 февраля 2018 г. Продолжительность: 5 дней x 4 часа (всего 20 часов) Участники: количество участников ограничено Место проведения: площадка театра ADO Theatre-Collective Дорогие друзья! Мы начинаем 2018 год с уникального театрального мастер-класса Димитара Узунова – режиссера, актера, основателя и художественного руководителя парижской театральной компании «Famille Mundi». Семинар предоставит вам возможность погружения в тонкости создания современной театральной постановки. За неделю до семинара участники получат задание написать короткую сцену (монолог или диалог) на заданную тему и найти соответствующий идее документальный материал (например, статья, фотография, выдержка из фильма, романа, рисунок, песня, мелодия и т. д.). На протяжении семинара участники будут учиться создавать групповую современную театральную пьесу. В конце мастер-класса будет представлен итоговый перформанс. - О Димитаре Узунове: • УЧРЕДИТЕЛЬ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДИРЕКТОР Парижской театральной компании «Famille Mundi» с момента ее основания в 2008 году: (www.famillemundi.com) • УЧРЕДИТЕЛЬ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДИРЕКТОР коллектива «Arte Urbana Collectif» (София, Болгария): http://www.arteurbanacollectif.com/ и Летнего лагеря по созданию сценариев (Болгария): http://sumscriptwritingcamp.weebly.com/ • Учредитель платформы «Театр и наука» в Софии и театрального центра JTP в Софии: www.jetpropulsiontheatre.org - Образование: 2008-2010 Степень магистра в области театроведения – Университет Париж 8 Сорбонна 2007-2008 Актерское мастерство, режиссура и управление театром – Бруклинский колледж (Городской университет Нью-Йорка), Нью-Йорк, США (программа MICEFA) 2004-2007 Бакалавр искусств по специальности «Театр» – Университет Париж 8 Сорбонна - Работы в кино: • 2012 «Человек, который смеется», режиссер Жан-Пьер Америс совместно с Жераром Депардье (Франция), постсинхронизация • 2014 «Люси», режиссер Люк Бессон, (США / Франция), роль немецкого таможенника. «Дядя Тони, три дурака и секретная служба», режиссер Мина Милева и Весела Казакова (Великобритания / Болгария), награда «Лучший режиссер» на Берлинском фестивале независимого кино 2015 г., «Бронзовая пальмовая ветвь» на Мексиканском международном кинофестивале, директор по производству и оператор на сьемках фильма в Париже. Язык проведения мастер-класса: английский/русский Стоимость участия: 70 AZN. Для подробной информации: 050 394 48 64


İstəyirsən bütün məlumatlar özü sənə gəlsin?