TOY - 26 dekabr (19:00)

December 24, 2018

 

 

AZ / EN / RU

Tamaşanın adı: TOY
Əsərin adı: Meşşan toyu
Göstəriləcəyi vaxt: 26 dekabr 2018, saat 19:00
Müddət: 65 dəqiqə
Yaş həddi: 12+
Müəllif: Bertolt Brext
Rejissor: Elsa Furtado
Rəssam: Leyla Quliyeva
Tərcümə: Aytən F. Əliyeva
Rollarda: Elmin Bədəlov, Elgün Həmidov, İskra Tarrant, Kamal Aken, Günel İmanova, Zərif Bəkirova və Nicat Aza

Tamaşa haqda: Hadisələr gözləmə zalından başlayır. Siz də bu TOY`un bir parçasına çevirilirsiniz. Hər kəs isə sual edir: Xoşbəxtlik üçün mebellərə ehtiyac var idimi? İnsanlar birlikdə olanda nələr baş verir? Axı ayrı-ayrılıqda hərə özü üçün çox yaxşı insandır...

Teatr haqda: ADO Theatre – Collective 15 iyul 2013-cü ildə aktyor və rejissor Elmin Bədəlov tərəfindən yaradılıb. Azərbaycanın ilk müstəqil və modern teatrı kimi tanınıb. İncəsənətin müxtəlif sahələri ilə məşğuldur.

Biletin qiyməti: 10 AZN (Şəhərin bütün kassalarından, iTicket.AZ onlayn bilet satış portalından, Gənclik Mall və 28 Mall ticarət mərkəzlərindən, Asan Xidmət Mərkəzlərindən əldə edə bilərsiniz).

Bilet satış məntəqələri: https://iticket.az/az/point-of-sales

Yer sayı: 50
Teatrın ünvanı: Bakı, Mirzəağa Əliyev 245, AZ1014
Teatrın ünvanını tapmaq üçün: www.ado.az/contact
Teatrla əlaqə: 
Tel: 050 394 48 64 & 070 219 83 33 & 012 594 83 85
E-mail: adotheatre@gmail.com
Rəsmi sayt: ADO.AZ
Rəsmi səhifələr:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre
______________________
Performance: The Wedding
Play: The Respectable Wedding
Showtime: 26.12.2018 (19:00)
Duration: 65 minutes
Age restriction: 12+
Playwright: Bertolt Brecht
Director: Elsa Furtado
Stage and costume designer: Leyla Quliyeva
Translation: Ayten F. Aliyeva
Cast: Elmin Badalov, Elgun Hamidov, Iskra Tarrant, Kamal Aken, Gunel Imanova, Zarif Bakirova, Nijat Aza

About the performance: Become a guest of the wedding that simultaneously starts all around the venue. Wish all the best to the groom and bride. What do they really need to be happy? Is love enough? What happens when people gather together? Can we still remain civil when things fall apart?

About the theatre: ADO Theatre – Collective was founded on July 15, 2013 by actor and director Elmin Badalov. It is known as the first independent modern theatre in Azerbaijan. It works in different fields of art.

Ticket price: 10 AZN (can be purchased at all ticket kiosks in the city, online at iTicket.AZ, in Ganjlik Mall and 28 Mall shopping centers, and Asan Xidmet Centers).

Ticket sales points: https://iticket.az/az/point-of-sales

Seats available: 50
Address: 245 Mirzaaga Aliyev Street, Baku, AZ1014
How to find the theatre: www.ado.az/contact
Contact info: 
Tel: 050 394 48 64 & 070 219 83 33 & 012 594 83 85
E-mail: adotheatre@gmail.com
Official website: ADO.AZ
Official pages:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre
___________________________
Название спектакля: «Свадьба»
По пьесе: «Мещанская свадьба»
Время начала: 26.12.2018 (19:00)
Продолжительность: 65 минут
Возрастное ограничение: 12+
Автор пьесы: Бертольт Брехт
Режиссер: Эльза Фуртадо
Художник-постановщик: Лейла Гулиева
Перевод: Айтен Алиева
Актеры: Эльмин Бадалов, Эльгюн Хамидов, Искра Таррант, Камал Акен, Гюнель Иманова, Зариф Бакирова, Ниджат Аза

О спектакле: Суматошная свадьба начинается в разных уголках театра. Вы приглашены! Но что нужно молодоженам для счастья? Что происходит, когда люди собираются вместе? Сможет ли каждый быть тем, кем хочет казаться, когда все вдруг пойдет не так?

О театре: ADO Theatre – Collective был основан 15 июля 2013 г. актером и режиссером Эльмином Бадаловым. Известен как первый независимый современный театр в Азербайджане. Работает в различных формах искусства.

Цена билета: 10 AZN (можно приобрести во всех кассах города, на сайте iTicket.AZ, в торговых центрах «Гянджлик Молл» и «28 Mall», центрах Asan Xidmet).

Пункты продажи билетов: https://iticket.az/az/point-of-sales

Количество мест: 50
Адрес театра: Ул. Мирзаага Алиева 245, Баку, AZ1014
Как добраться: www.ado.az/contact
Контактная информация: 
Тел: 050 394 48 64 & 070 219 83 33 & 012 594 83 85
E-mail: adotheatre@gmail.com
Официальный вебсайт: ADO.AZ
Официальные страницы:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

65134526_456303914940729_835051606390079
118152727_3116118228506276_7183565482960
Leyla Quliyeva 7.jpg

       

         © ADO Theatre

 

 

Designed by Olga Guliyeva