ADO sosial mediada:

STOP - 28 fevral, 19:00


BİLET AL

AZ / EN / RU Tamaşanın adı: STOP Göstəriləcəyi vaxt: 28 fevral 2019, saat: 19:00 Müddət: 60 dəqiqə Yaş həddi: 15+ Quruluşçu rejissor və müəllif: Elmin Bədəlov Rəssam: Leyla Quliyeva Rollarda: Fərizə Babayeva, Elgün Həmidov, İskra Tarrant, Minira Babayeva, Nicat Azayev Xoreoqraf: Rumiyyə Ağayeva Tamaşa haqda: ADO estetikasının formalaşmasında mühüm rol oynayan STOP tamaşası sözsüz bir oyundur. Yalnız “stop” sözündən ibarət olan adrenalin dolu tamaşa sizi xəyallarınızda başqa bir dünyaya səyahətə aparacaq. Həmin başqa dünya elə öz yaşadığımız dünyaymış sən demə... Teatr haqda: ADO Theatre – Collective 15 iyul 2013-cü ildə aktyor və rejissor Elmin Bədəlov tərəfindən yaradılıb. Azərbaycanın ilk müstəqil və modern teatrı kimi tanınıb. İncəsənətin müxtəlif sahələri ilə məşğuldur. Biletin qiyməti: 10 AZN (Şəhərin bütün kassalarından, iTicket.AZ onlayn bilet satış portalından, Gənclik Mall və 28 Mall ticarət mərkəzlərindən, Asan Xidmət Mərkəzlərindən əldə edə bilərsiniz). Bilet satış məntəqələri: https://iticket.az/az/point-of-sales Yer sayı: 50 Teatrın ünvanı: Bakı, Mirzəağa Əliyev 245, AZ1014 Teatrın ünvanını tapmaq üçün: www.ado.az/contact Teatrla əlaqə: Tel: 050 394 48 64 & 070 219 83 33 & 012 594 83 85 E-mail: adotheatre@gmail.com Rəsmi sayt: ADO.AZ Rəsmi səhifələr: fb.com/adotheatre instagram.com/adotheatre _____________________ Performance: STOP Showtime: 28.02.2019 (19:00) Duration: 1 hour Age restriction: 15+ Created and directed by: Elmin Badalov Stage and costume designer: Leyla Guliyeva Cast: Fariza Babayeva, Elgun Hamidov, Iskra Tarrant, Minira Babayeva, Nijat Azayev Choreographer: Rumia Agayeva About the performance: STOP is ADO’s signature performance which plays an important role in shaping ADO's aesthetics. Adrenaline-filled, with only one spoken word in it: “Stop”, it will take you to another world, to the reality of your dreams. This other world is the world that we live in. About the theatre: ADO Theatre – Collective was founded on July 15, 2013 by actor and director Elmin Badalov. It is known as the first independent modern theatre in Azerbaijan. The theatre works in different fields of art. Ticket price: 10 AZN (can be purchased at all ticket kiosks in the city, online at iTicket.AZ, in Ganjlik Mall and 28 Mall shopping centers, and Asan Xidmet Centers). Ticket sales points: https://iticket.az/az/point-of-sales Seats available: 50 Address: 245 Mirzaaga Aliyev Street, Baku, AZ1014 How to find the theatre: www.ado.az/contact Contact info: Tel: 050 394 48 64 & 070 219 83 33 & 012 594 83 85 E-mail: adotheatre@gmail.com Official website: ADO.AZ Official pages: fb.com/adotheatre instagram.com/adotheatre _______________________ Название спектакля: СТОП Время начала: 28.02.2019 (19:00) Продолжительность: 60 мин. Возрастное ограничение: 15+ Автор и режиссер: Эльмин Бадалов Художник-постановщик: Лейла Гулиева Актеры: Фариза Бабаева, Эльгюн Хамидов, Искра Таррант, Минира Бабаева, Нижат Азаев Xореограф: Румя Агаева О спектакле: «Стоп» - спектакль, сыгравший важную роль в формировании эстетики ADO. Полный адреналина, спектакль, в котором звучит только одно слово – «стоп», он уводит зрителя в другой мир, в иную реальность. И эта реальность и есть мир, в котором мы живем. О театре: ADO Theatre – Collective был основан 15 июля 2013 г. aктером и режиссером Эльмином Бадаловым. Известен как первый независимый современный театр в Азербайджане. Работает в различных формах искусства. Цена билета: 10 AZN (можно приобрести во всех кассах города, на сайте iTicket.AZ, в торговых центрах «Гянджлик Мaлл» и «28 Mall», центрах Asan Xidmət). Пункты продажи билетов: https://iticket.az/az/point-of-sales Количество мест: 50 Адрес театра: Ул. Мирзаага Алиева 245, Баку, AZ1014 Как добраться: www.ado.az/contact Контактная информация: Тел: 050 394 48 64 & 070 219 83 33 & 012 594 83 85 E-mail: adotheatre@gmail.com Официальный вебсайт: ADO.AZ Официальные страницы: fb.com/adotheatre instagram.com/adotheatre