65134526_456303914940729_835051606390079
IMG_7522.jpg

       

         © ADO Theatre - Collective

 

 

Designed by Olga Guliyeva                   

ADO`da 7-ci sezonun ilk premyerası - RİNG

July 27, 2019

 

 

Bilet Al

 

AZ / EN / RU

Tamaşanın adı: RİNG
Müəllif: Falk Rixter (“Güvən” pyesi əsasında)
Göstəriləcəyi vaxt: 31.07.2019
Müddət: 60 dəqiqə
Yaş məhdudiyyəti: yoxdur
Tərcümə: Mehman Musabəyli
Rejissor: Elsa Furtado
Rəssam: Leyla Quliyeva
Rollarda: Fərizə Babayeva, Günel İmanova, İskra Tarrant, Elmin Bədəlov, Sabir Vol Məmmədov

Tamaşa haqda: Hər şey bir nöqtəyə doğru – “sona” çatır. Qurduqları hər şeyin dağılacağı qaçılmazdır. "RİNG" – bunlar həyatdan parçalardır. Həyatımızın fraqmentləri ilə...

Teatr haqda: ADO Theatre – Collective 15 iyul 2013-cü ildə aktyor və rejissor Elmin Bədəlov tərəfindən yaradılıb. Azərbaycanın ilk müstəqil və modern teatrı kimi tanınıb. İncəsənətin müxtəlif sahələri ilə məşğuldur.

Biletin qiyməti: 10 AZN (Şəhərin bütün kassalarından, iTicket.AZ onlayn bilet satış portalından, Gənclik Mall və 28 Mall ticarət mərkəzlərindən, Asan Xidmət Mərkəzlərindən əldə edə bilərsiniz).

Bilet satış məntəqələri: https://iticket.az/az/point-of-sales

Yer sayı: 50
Teatrın ünvanı: Bakı, Mirzəağa Əliyev 245, AZ1014
Teatrın ünvanını tapmaq üçün: www.ado.az/contact
Teatrla əlaqə:
Tel: 050 394 48 64 & 070 219 83 33 & 012 594 83 85
E-mail: adotheatre@gmail.com
Rəsmi sayt: ADO.AZ
Rəsmi səhifələr:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre
____________________________

Performance: RİNG
Showtime: 31.07.2019
Duration: 60 minutes
Age restriction: 0 +
Based on the play of Falk Richter “Trust”
Translation: Mehman Musabeyli
Directed by: Elsa Furtado
Stage and costume design: Leyla Gulieva
Cast: Fariza Babayeva, Gunel Imanova, Iskra Tarrant, Elmin Badalov, Sabir Vol Mammadov

About the performance: Everything leads to one point, to a dead end. They are building relationships and their lives, but inevitably everything that they have built will collapse. “RİNG” shows fragments of life. Our life.

About the theatre: ADO Theatre – Collective was founded on July 15, 2013 by actor and director Elmin Badalov. It is known as the first independent modern theatre in Azerbaijan. The theatre works in different fields of art.

Ticket price: 10 AZN (can be purchased at all ticket kiosks in the city, online at iTicket.AZ, in Ganjlik Mall and 28 Mall shopping centers, and Asan Xidmet Centers).

Ticket sales points: https://iticket.az/az/point-of-sales

Seats available: 50
Address: 245 Mirzaaga Aliyev Street, Baku, AZ1014
How to find the theatre: www.ado.az/contact
Contact info:
Tel: 050 394 48 64 & 070 219 83 33 & 012 594 83 85
E-mail: adotheatre@gmail.com
Official website: ADO.AZ
Official pages:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre
____________________________

Названиеспектакля: RİNG
Время начала: 31.07.2019
Продолжительность: 60 мин.
Возрастное ограничение: 0 +
По мотивам пьесы Фалька Рихтера «Доверие»
Перевод: Мехман Мусабейли
Художник: Лейла Гулиева
Pежиссер: Эльза Фуртадо
Актеры: Фариза Бабаева, Искра Таррант, Гюнель Иманова, Эльмин Бадалов, Сабир Вол Маммедов

О спектакле: Все идет к одной точке, к тупику. Они строят отношения и свою жизнь, но неизбежно все, что они построили, разрушится. “RİNG” - это фрагменты из жизни. Нашей жизни.

О театре: ADO Theatre – Collective был основан 15 июля 2013 г. aктером и режиссером Эльмином Бадаловым. Известен как первый независимый современный театр в Азербайджане. Работает в различных формах искусства.

Цена билета: 10 AZN (можно приобрести во всех кассах города, на сайте iTicket.AZ, в торговых центрах «Гянджлик Мaлл» и «28 Mall», центрах Asan Xidmət).

Пункты продажи билетов: https://iticket.az/az/point-of-sales

Количество мест: 50
Адрес театра: Ул. Мирзаага Алиева 245, Баку, AZ1014
Как добраться: www.ado.az/contact
Контактная информация:
Тел: 050 394 48 64 & 070 219 83 33 & 012 594 83 85
E-mail: adotheatre@gmail.com
Официальный вебсайт: ADO.AZ
Официальные страницы:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload