STOP - 22 avqust, 19:00

August 19, 2019

 

 

AZ / EN / RU

Tamaşanın adı: STOP
Göstəriləcəyi vaxt: 22.08.2019 (19:00)
Müddət: 60 dəqiqə
Yaş həddi: 15+
Quruluşçu rejissor və müəllif: Elmin Bədəlov
Rəssam: Leyla Quliyeva
Rollarda: Fərizə Babayeva, Elgün Həmidov, İskra Tarrant, Minira Babayeva, Nicat Azayev
Xoreoqraf: Rumiyyə Ağayeva

Tamaşa haqda: ADO estetikasının formalaşmasında mühüm rol oynayan STOP tamaşası sözsüz bir oyundur. Yalnız “stop” sözündən ibarət olan adrenalin dolu tamaşa sizi xəyallarınızda başqa bir dünyaya səyahətə aparacaq. Həmin başqa dünya elə öz yaşadığımız dünyaymış sən demə...

Teatr haqda: ADO Theatre – Collective 15 iyul 2013-cü ildə aktyor və rejissor Elmin Bədəlov tərəfindən yaradılıb. Azərbaycanın ilk müstəqil və modern teatrı kimi tanınıb. İncəsənətin müxtəlif sahələri ilə məşğuldur.

Biletin qiyməti: 10 AZN (Şəhərin bütün kassalarından, iTicket.AZ onlayn bilet satış portalından, Gənclik Mall və 28 Mall ticarət mərkəzlərindən, Asan Xidmət Mərkəzlərindən əldə edə bilərsiniz).

Bilet satış məntəqələri: https://iticket.az/az/point-of-sales

Yer sayı: 50
Teatrın ünvanı: Bakı, Mirzəağa Əliyev 245, AZ1014
Teatrın ünvanını tapmaq üçün: www.ado.az/contact
Teatrla əlaqə:
Tel: 050 394 48 64 & 070 219 83 33 & 012 594 83 85
E-mail: adotheatre@gmail.com
Rəsmi sayt: ADO.AZ
Rəsmi səhifələr:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre
_____________________

Performance: STOP
Showtime: 22.08.2019 (19:00)
Duration: 1 hour
Age restriction: 15+
Created and directed by: Elmin Badalov
Stage and costume designer: Leyla Guliyeva
Cast: Fariza Babayeva, Elgun Hamidov, Iskra Tarrant, Minira Babayeva, Nijat Azayev
Choreographer: Rumia Agayeva

About the performance: STOP is ADO’s signature performance which plays an important role in shaping ADO's aesthetics. Adrenaline-filled, with only one spoken word in it: “Stop”, it will take you to another world, to the reality of your dreams. This other world is the world that we live in.

About the theatre: ADO Theatre – Collective was founded on July 15, 2013 by actor and director Elmin Badalov. It is known as the first independent modern theatre in Azerbaijan. The theatre works in different fields of art.

Ticket price: 10 AZN (can be purchased at all ticket kiosks in the city, online at iTicket.AZ, in Ganjlik Mall and 28 Mall shopping centers, and Asan Xidmet Centers).

Ticket sales points: https://iticket.az/az/point-of-sales

Seats available: 50
Address: 245 Mirzaaga Aliyev Street, Baku, AZ1014
How to find the theatre: www.ado.az/contact
Contact info:
Tel: 050 394 48 64 & 070 219 83 33 & 012 594 83 85
E-mail: adotheatre@gmail.com
Official website: ADO.AZ
Official pages:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre
__________________________

Название спектакля: СТОП
Время начала: 22.08.2019 (19:00)
Продолжительность: 60 мин.
Возрастное ограничение: 15+
Автор и режиссер: Эльмин Бадалов
Художник-постановщик: Лейла Гулиева
Актеры: Фариза Бабаева, Эльгюн Хамидов, Искра Таррант, Минира Бабаева, Нижат Азаев
Xореограф: Румя Агаева

О спектакле: «Стоп» - спектакль, сыгравший важную роль в формировании эстетики ADO. Полный адреналина, спектакль, в котором звучит только одно слово – «стоп», он уводит зрителя в другой мир, в иную реальность. И эта реальность и есть мир, в котором мы живем.

О театре: ADO Theatre – Collective был основан 15 июля 2013 г. aктером и режиссером Эльмином Бадаловым. Известен как первый независимый современный театр в Азербайджане. Работает в различных формах искусства.

Цена билета: 10 AZN (можно приобрести во всех кассах города, на сайте iTicket.AZ, в торговых центрах «Гянджлик Мaлл» и «28 Mall», центрах Asan Xidmət).

Пункты продажи билетов: https://iticket.az/az/point-of-sales

Количество мест: 50
Адрес театра: Ул. Мирзаага Алиева 245, Баку, AZ1014
Как добраться: www.ado.az/contact
Контактная информация:
Тел: 050 394 48 64 & 070 219 83 33 & 012 594 83 85
E-mail: adotheatre@gmail.com
Официальный вебсайт: ADO.AZ
Официальные страницы:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

65134526_456303914940729_835051606390079
118152727_3116118228506276_7183565482960
Leyla Quliyeva 7.jpg

       

         © ADO Theatre

 

 

Designed by Olga Guliyeva