ADO sosial mediada:

yağış, yağış, yağış - 12 sentyabr, 19:00


BILET AL

AZ / EN / RU

Tamaşanın adı: Yağış, yağış, yağış

Əsərin adı: Meşələrin astanasındakı gecə

Göstəriləcəyi vaxt: 12.09.2019 (19:00)

Müddət: 50 dəqiqə

Yaş həddi: 15+

Müəllif: Bernar Mari Koltes

Rejissor: Elsa Furtado

Tərcümə: Gülnarə Sadıxova

Redaktorlar: Minaxanım Əsədova, Anar Gəraylı

Aktyor: Elmin Bədəlov

Tamaşa haqda: O, danışmaq istəyir. Lakin anlaşılmamazlıq onu ta ki, xəyallarına qədər çəkib aparır. Və beləliklə o, özünün dalıyca düşür. Həmin vaxt yağış da yağırdı...

Teatr haqda: ADO Theatre – Collective 15 iyul 2013-cü ildə aktyor və rejissor Elmin Bədəlov tərəfindən yaradılıb. Azərbaycanın ilk müstəqil və modern teatrı kimi tanınıb. İncəsənətin müxtəlif sahələri ilə məşğuldur.

Biletin qiyməti: 10 AZN (Şəhərin bütün kassalarından, iTicket.AZ onlayn bilet satış portalından, Gənclik Mall və 28 Mall ticarət mərkəzlərindən, Asan Xidmət Mərkəzlərindən əldə edə bilərsiniz).

Bilet satış məntəqələri: https://iticket.az/az/point-of-sales

Yer sayı: 50

Teatrın ünvanı: Bakı, Mirzəağa Əliyev 245, AZ1014

Teatrın ünvanını tapmaq üçün: www.ado.az/contact

Teatrla əlaqə:

Tel: 050 394 48 64 & 070 219 83 33 & 012 594 83 85

E-mail: adotheatre@gmail.com

Rəsmi sayt: ADO.AZ

Rəsmi səhifələr:

fb.com/adotheatre

instagram.com/adotheatre

_____________________

Performance: Rain, Rain, Rain

Play: The Night Just Before the Forests

Showtime: 12.09.2019 (19:00)

Duration: 50 minutes

Age restriction: 15+

Playwright: Bernard Marie Koltes

Director: Elsa Furtado

Translation: Gulnara Sadyxova

Editors: Minaxanym Asadova, Anar Garayli

Actor: Elmin Badalov

About the performance: He wants to talk with people. Finding only misunderstanding around him, he gets lost in his dreams. He keeps falling into the depth of his thoughts and fantasies. Meanwhile it rains and rains and rains.

About the theatre: ADO Theatre – Collective was founded on July 15, 2013 by actor and director Elmin Badalov. It is known as the first independent modern theatre in Azerbaijan. It works in different fields of art.

Ticket price: 10 AZN (сan be purchased at all ticket kiosks in the city, online at iTicket.AZ, in Ganjlik Mall and 28 Mall shopping centers, and Asan Xidmet Centers).

Ticket sales points: https://iticket.az/az/point-of-sales

Seats available: 50

Address: 245 Mirzaaga Aliyev Street, Baku, AZ1014

How to find the theatre: www.ado.az/contact

Contact info:

Tel: 050 394 48 64 & 070 219 83 33 & 012 594 83 85

E-mail: adotheatre@gmail.com

Official website: ADO.AZ

Official pages:

fb.com/adotheatre

instagram.com/adotheatre

______________________

Название спектакля: «Дождь, дождь, дождь»

По пьесе: «Ночь на пороге лесов»

Время начала: 12.09.2019 (19:00)

Продолжительность: 50 минут

Возрастное ограничение: 15+

Автор пьесы: Бернар-Мари Кольтес

Режиссер: Эльза Фуртадо

Перевод: Гюлнара Садыхова

Редакторы: Минаханым Асадова, Анар Гарайли

Актер: Эльмин Бадалов

О спектакле: Он хочет говорить, общаться. Но сталкиваясь с непониманием людей, теряется внутри себя. Падает все дальше в глубину своих мыслей и фантазий. А вокруг все идет и идет дождь, дождь, дождь…

О театре: ADO Theatre – Collective был основан 15 июля 2013 г. актером и режиссером Эльмином Бадаловым. Известен как первый независимый современный театр в Азербайджане. Работает в различных формах искусства.

Цена билета: 10 AZN (можно приобрести во всех кассах города, на сайте iTicket.AZ, в торговых центрах «Гянджлик Молл» и «28 Mall», центрах Asan Xidmet).

Пункты продажи билетов: https://iticket.az/az/point-of-sales

Количество мест: 50

Адрес театра: Ул. Мирзаага Алиева 245, Баку, AZ1014

Как добраться: www.ado.az/contact

Контактная информация:

Тел: 050 394 48 64 & 070 219 83 33 & 012 594 83 85

E-mail: adotheatre@gmail.com

Официальный вебсайт: ADO.AZ

Официальные страницы:

fb.com/adotheatre

instagram.com/adotheatre