3 Banan - 24 sentyabr, 19:00

September 18, 2020

 

                                                                    

                                                                 Bilet Al

 

AZ / EN / RU

Tamaşanın adı: 3 Banan
Göstəriləcəyi vaxt: 24.09.2020, (19:00)
Müddət: 60 dəqiqə
Yaş həddi: 15+
Quruluşçu rejissor və müəllif: Elmin Bədəlov
Rəssam: Leyla Quliyeva
Rollarda: Elgün Həmidov, İskra Tarrant, Qüdrət Qurban, Kamran Muradlı

Tamaşa haqda: Bəzən düşüncələr insanı heç vaxt ağlına gətirmədiyi yerlərə apara bilər. Bəzən də çıxış yolu düşüncələrdəki tabuları yıxmaqdan keçir. Qəhrəmanımız isə ən ağılasığmaz burulğanlardan keçəcək. Hətta nağıllara qədər gedib çıxacaq... Tamaşada Azərbaycan nağıllarının motivlərindən, eyni zamanda milli musiqilərin təhrif olunmuş versiyasından da istifadə olunub.

Teatr haqda: ADO Theatre 15 iyul 2013-cü ildə aktyor və rejissor Elmin Bədəlov tərəfindən yaradılıb. Azərbaycanın ilk müstəqil və modern teatrıdır. İncəsənətin müxtəlif sahələri ilə məşğuldur.

Biletin qiyməti: 10 AZN (Şəhərin bütün kassalarından, iTicket.AZ onlayn bilet satış portalından, Gənclik Mall və 28 Mall ticarət mərkəzlərindən, Park Bulvardan, Heydər Əliyev Sarayının kassasından, Asan Xidmət Mərkəzlərindən əldə edə bilərsiniz).

Bilet satış məntəqələri: https://bit.ly/32H8ALO

QEYD: Pandemiya dönəmi ilə əlaqədar teatr hər nümayiş üçün 10 bilet satışa çıxarır. Tamaşa zamanı maskadan istifadə etmək və ara məsafəsini qorumaq şərtdir.

Yer sayı: 10
Teatrın ünvanı: Bakı, Mirzəağa Əliyev 245, AZ1014
Teatrın ünvanını tapmaq üçün: www.ado.az/contact
Teatrla əlaqə:
Tel: 051 700 03 89 & 012 594 83 85
E-mail: adotheatre@gmail.com
Rəsmi sayt: ADO.AZ
Rəsmi səhifələr:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre
https://t.me/adotheatr
_______________________

Performance: Three Bananas
Showtime: 24.09.2020 (19:00)
Duration: 1 hour
Age restriction: 15+
Created and directed by: Elmin Badalov
Stage and costume designer: Leyla Quliyeva
Cast: Elgun Hamidov, Iskra Tarrant, Gudrat Gurban, Kamran Muradly

About the performance: Sometimes thoughts can take a person to a place never imagined. Sometimes the only way out is to destroy taboos in your mindset. Our hero will go through the most unbearable twists. He will even find himself in fairy tales. In this performance, motifs from Azerbaijani fairy tales and national music are interpreted in a distorted manner.

About the theatre: ADO Theatre was founded on July 15, 2013 by actor and director Elmin Badalov. It is known as the first independent modern theatre in Azerbaijan. The theatre works in different fields of art.

Ticket price: 10 AZN (can be purchased at all ticket kiosks in the city, online at iTicket.AZ, in Ganjlik Mall and 28 Mall shopping centers, Park Bulvar, Heydar Aliyev Palace and Asan Xidmet Centers).

Ticket sales points: https:https://bit.ly/32H8ALO

PLEASE NOTE:
Due to the pandemic, the theater sells only 10 tickets for each show. Please wear a mask during the performance and maintain the social distance.

Seats available: 10
Address: 245 Mirzaaga Aliyev Street, Baku, AZ1014
How to find the theatre: www.ado.az/contact
Contact info:
Tel: 051 700 03 89 & 012 594 83 85
E-mail: adotheatre@gmail.com
Official website: ADO.AZ
Official pages:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre
https://t.me/adotheatre
_____________________________

Название спектакля: «три банана»
Время начала: 24.09.2020 (19:00)
Продолжительность: 60 мин.
Возрастное ограничение: 15+
Автор и режиссер: Эльмин Бадалов
Художник-постановщик: Лейла Гулиева
Актеры: Эльгюн Хамидов, Искра Таррант, Гудрат Гурбан, Камран Мурадлы

О спектакле: Иногда мысли в твоей голове приводят тебя в невероятные места. Иногда способ выбраться лишь один – разрушить табу в твоей голове. Наш герой окажется в череде самых невыносимых событий. И даже попадет в сказки... В спектакле используется авторское прочтение азербайджанских сказок и народной музыки.

О театре: ADO Theatre был основан 15 июля 2013 г. aктером и режиссером Эльмином Бадаловым. Известен как первый независимый современный театр в Азербайджане. Работает в различных формах искусства.

Цена билета: 10 AZN (можно приобрести во всех кассах города, на сайте iTicket.AZ, в торговых центрах «Гянджлик Мaлл» и «28 Mall», Парковый Ьульвар, Дворец имени Гейдара Алиева, Asan Xidmət).

Пункты продажи билетов: https://bit.ly/32H8ALO

ВНИМАНИЕ!
В связи с эпидемиологической ситуацией, на каждый спектакль допускается не более 10 зрителей. При посещении театра необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Количество мест: 10
Адрес театра: Ул. Мирзаага Алиева 245, Баку, AZ1014
Как добраться: www.ado.az/contact
Контактная информация:
Тел: 051 700 03 89 & 012 594 83 85
E-mail: adotheatre@gmail.com
Официальный вебсайт: ADO.AZ
Официальные страницы:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre
https://t.me/adotheatre

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

65134526_456303914940729_835051606390079
118152727_3116118228506276_7183565482960
Leyla Quliyeva 7.jpg

       

         © ADO Theatre

 

 

Designed by Olga Guliyeva