Yağış, yağış, yağış - 29 oktyabr, 18:00

October 27, 2020

 

 

Bilet Al

 

AZ / EN / RU

 

Tamaşanın adı: Yağış, yağış, yağış
Əsərin adı: Meşələrin astanasındakı gecə
Göstəriləcəyi vaxt: 29.10.2020 (18:00)
Müddət: 50 dəqiqə
Yaş həddi: 15+
Müəllif: Bernar Mari Koltes
Rejissor: Elsa Furtado
Tərcümə: Gülnarə Sadıxova
Redaktorlar: Minaxanım Əsədova, Anar Gəraylı
Aktyor: Elmin Bədəlov

 

Tamaşa haqda: O, danışmaq istəyir. Lakin anlaşılmamazlıq onu ta ki, xəyallarına qədər çəkib aparır. Və beləliklə o, özünün dalıyca düşür. Həmin vaxt yağış da yağırdı...

 

Teatr haqda: ADO Theatre – Collective 15 iyul 2013-cü ildə aktyor və rejissor Elmin Bədəlov tərəfindən yaradılıb. Azərbaycanın ilk müstəqil və modern teatrı kimi tanınıb. İncəsənətin müxtəlif sahələri ilə məşğuldur.

 

Biletin qiyməti: 10 AZN (Şəhərin bütün kassalarından, iTicket.AZ onlayn bilet satış portalından, Gənclik Mall və 28 Mall ticarət mərkəzlərindən, Park Bulvardan, Heydər Əliyev Sarayının kassasından, Asan Xidmət Mərkəzlərindən əldə edə bilərsiniz).

 

Bilet satış məntəqələri: https://bit.ly/3ctXg93

 

QEYD: Pandemiya dönəmi ilə əlaqədar teatr hər nümayiş üçün 10 bilet satışa çıxarır. Tamaşa zamanı maskadan istifadə etmək və ara məsafəsini qorumaq şərtdir.

 

Yer sayı: 10
Teatrın ünvanı: Bakı, Mirzəağa Əliyev 245, AZ1014
Teatrın ünvanını tapmaq üçün: www.ado.az/contact
Teatrla əlaqə:
Tel: 051 700 03 89 & 012 594 83 85
E-mail: adotheatre@gmail.com
Rəsmi sayt: ADO.AZ
Rəsmi səhifələr:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre
t.me/adotheatre
_________________

 

Performance: Rain, Rain, Rain
Play: The Night Just Before the Forests
Showtime: 29.10.2020 (18:00)
Duration: 50 minutes
Age restriction: 15+
Playwright: Bernard Marie Koltes
Director: Elsa Furtado
Translation: Gulnara Sadyxova
Editors: Minaxanym Asadova, Anar Garayli
Actor: Elmin Badalov

 

About the performance: He wants to talk with people. Finding only misunderstanding around him, he gets lost in his dreams. He keeps falling into the depth of his thoughts and fantasies. Meanwhile it rains and rains and rains.

 

About the theatre: ADO Theatre – Collective was founded on July 15, 2013 by actor and director Elmin Badalov. It is known as the first independent modern theatre in Azerbaijan. It works in different fields of art.

 

Ticket price: 10 AZN (сan be purchased at all ticket kiosks in the city, online at iTicket.AZ, in Ganjlik Mall and 28 Mall shopping centers, Park Bulvar, Heydar Aliyev Palace and Asan Xidmet Centers).

 

Ticket sales points: https://bit.ly/3ctXg93
 

PLEASE NOTE:

Due to the pandemic, the theater sells only 10 tickets for each show. Please wear a mask during the performance and maintain the social distance.

Seats available: 10
Address: 245 Mirzaaga Aliyev Street, Baku, AZ1014
How to find the theatre: www.ado.az/contact
Contact info:
Tel: 051 700 03 89 & 012 594 83 85
E-mail: adotheatre@gmail.com
Official website: ADO.AZ
Official pages:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre
t.me/adotheatre
_________________

 

Название спектакля: «Дождь, дождь, дождь»
По пьесе: «Ночь на пороге лесов»
Время начала: 29.10.2020 (18:00)
Продолжительность: 50 минут
Возрастное ограничение: 15+
Автор пьесы: Бернар-Мари Кольтес
Режиссер: Эльза Фуртадо
Перевод: Гюлнара Садыхова
Редакторы: Минаханым Асадова, Анар Гарайли
Актер: Эльмин Бадалов

 

О спектакле: Он хочет говорить, общаться. Но сталкиваясь с непониманием людей, теряется внутри себя. Падает все дальше в глубину своих мыслей и фантазий. А вокруг все идет и идет дождь, дождь, дождь…

 

О театре: ADO Theatre – Collective был основан 15 июля 2013 г. актером и режиссером Эльмином Бадаловым. Известен как первый независимый современный театр в Азербайджане. Работает в различных формах искусства.

 

Цена билета: 10 AZN (можно приобрести во всех кассах города, на сайте iTicket.AZ, в торговых центрах «Гянджлик Молл» и «28 Mall», Парковый Ьульвар, Дворец имени Гейдара Алиева, центрах Asan Xidmet).

Пункты продажи билетов: https://bit.ly/3ctXg93

 

ВНИМАНИЕ!
В связи с эпидемиологической ситуацией, на каждый спектакль допускается не более 10 зрителей. При посещении театра необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Количество мест: 10
Адрес театра: Ул. Мирзаага Алиева 245, Баку, AZ1014
Как добраться: www.ado.az/contact
Контактная информация:
Тел: 051 700 03 89 & 012 594 83 85
E-mail: adotheatre@gmail.com
Официальный вебсайт: ADO.AZ
Официальные страницы:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre
t.me/adotheatre

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

65134526_456303914940729_835051606390079
118152727_3116118228506276_7183565482960
Leyla Quliyeva 7.jpg

       

         © ADO Theatre

 

 

Designed by Olga Guliyeva