Göydən 3 Banan Düşdü - 30 noyabr, 19:00

November 20, 2018

 

 

AZ / EN / RU

Tamaşanın adı: Göydən 3 Banan Düşdü
Göstəriləcəyi vaxt: 30 noyabr, saat 19:00
Müddəti: 60 dəqiqə
Yaş həddi: 15+
Quruluşçu rejissoru və müəllifi: Elmin Bədəlov
Rəssamı: Leyla Quliyeva
Rollarda: Elgün Həmidov, İskra Tarrant, Sabir Vol Məmmədov, Kamran Muradlı

Tamaşa haqda: Bəzən düşüncələr insanı heç vaxt ağlına gətirmədiyi yerlərə apara bilər. Bəzən də çıxış yolu düşüncələrdəki tabuları yıxmaqdan keçir. Qəhrəmanımız isə ən ağılasığmaz burulğanlardan keçəcək. Hətta nağıllara qədər gedib çıxacaq... Tamaşada Azərbaycan nağıllarının motivlərindən, eyni zamanda milli musiqilərin təhrif olunmuş versiyasından da istifadə olunub. Bütün bunlar qarabasmadır?..

Teatr haqda: ADO Theatre – Collective 15 iyul 2013-cü ildə aktyor və rejissor Elmin Bədəlov tərəfindən yaradılıb. Azərbaycanın ilk müstəqil və modern teatrı kimi tanınıb. İncəsənətin müxtəlif sahələri ilə məşğuldur.

Biletin qiyməti: 10 AZN (Şəhərin bütün kassalarından, iTicket.AZ onlayn bilet satış portalından, Gənclik Mall və 28 Mall ticarət mərkəzlərindən, Asan Xidmət Mərkəzlərindən əldə edə bilərsiniz).

Bilet satış məntəqələri: https://iticket.az/az/point-of-sales

Yer sayı: 50
Teatrın ünvanı: Bakı, Mirzəağa Əliyev 245, AZ1014
Teatrın ünvanını tapmaq üçün: www.ado.az/contact
Teatrla əlaqə: 
Tel: 050 394 48 64 & 070 219 83 33 & 012 594 83 85
E-mail: adotheatre@gmail.com
Rəsmi sayt: ADO.AZ
Rəsmi səhifələr:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre

_______________________________________

Performance: Three Bananas Fell From The Sky
Showtime: 30.11.2018, 19:00
Duration: 1 hour
Age restriction: 15+
Created and directed by: Elmin Badalov
Stage and costume designer: Leyla Quliyeva
Cast: Elgun Hamidov, Iskra Tarrant, Sabir Vol Mammedov, Kamran Muradly

About the performance: Sometimes thoughts can take a personto a place never imagined. Sometimes the only way out is to destroytaboos in your mindset. Our hero will go through the most unbearable twists. He will even find himself in fairy tales... In this performance, motifs from Azerbaijani fairy tales and national music are interpreted in a distorted manner.

About the theatre: ADO Theatre – Collective was founded on July 15, 2013 by actor and director Elmin Badalov. It is known as the first independent modern theatre in Azerbaijan. The theatre works in different fields of art.

Ticket price: 10 AZN (can be purchased at all ticket kiosks in the city, online at iTicket.AZ, in Ganjlik Mall and 28 Mall shopping centers, and Asan Xidmet Centers).

Ticket sales points: https://iticket.az/az/point-of-sales

Seats available: 50
Address: 245 Mirzaaga Aliyev Street, Baku, AZ1014
How to find the theatre: www.ado.az/contact
Contact info: 
Tel: 050 394 48 64 & 070 219 83 33 & 012 594 83 85
E-mail: adotheatre@gmail.com
Official website: ADO.AZ
Official pages:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre

_________________________________________

Название спектакля: «С неба упало три банана»
Время начала: 30.11.2018, 19:00
Продолжительность: 60 мин.
Возрастное ограничение: 15+
Автор и режиссер: Эльмин Бадалов
Художник-постановщик: Лейла Гулиева
Актеры: Эльгюн Хамидов, Искра Таррант, Сабир Вол-Маммедов, Камран Мурадлы

О спектакле: Иногдамыслив твоей голове приводят тебя вневероятные места. Иногда способ выбраться лишь один – разрушить табу в твоей голове. Наш герой окажется в череде самых невыносимых событий. И даже попадет в сказки... В спектакле используется авторское прочтение азербайджанских сказок и народной музыки.

О театре: ADO Theatre – Collective былоснован 15июля 2013 г. Актером и режиссером Эльмином Бадаловым. Известен как первый независимый современный театр в Азербайджане. Работает в различных формах искусства.

Цена билета: 10 AZN (можно приобрести во всех кассах города, на сайте iTicket.AZ, в торговых центрах «Гянджлик Мaлл» и «28 Mall», центрах Asan Xidmət).

Пункты продажи билетов: https://iticket.az/az/point-of-sales

Количество мест: 50
Адрес театра: Ул. Мирзаага Алиева 245, Баку, AZ1014
Как добраться: www.ado.az/contact
Контактная информация: 
Тел: 050 394 48 64 & 070 219 83 33 & 012 594 83 85
E-mail: adotheatre@gmail.com
Официальный вебсайт: ADO.AZ
Официальные страницы:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

65134526_456303914940729_835051606390079
118152727_3116118228506276_7183565482960
Leyla Quliyeva 7.jpg

       

         © ADO Theatre

 

 

Designed by Olga Guliyeva